เลือดออกเวลาแปรงฟัน แปลว่าแปรงสีฟันแข็งไป?

เรื่องนี้จะเป็นแค่เรื่องขนแปรงสีฟันหรือเปล่านะ?

ขนแปรงสีฟัน ยิ่งเยอะทำความสะอาดได้ดี?

จำนวนขนแปรง สัมพันธ์กับความสะอาดของแปรงสีฟัน ใช่หรือไม่?

© 2019 DragCura

                             

Call (+66) 61998 4249