FAQ บริการ Subscription

30 November -0001

Q : ระบบ Oral Care Year Plan คืออะไร


A : เป็นระบบส่งสินค้าอัตโนมัติ โดยลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกรับสินค้าใดบ้าง และกำหนดระยะเวลาส่งสินค้าเป็นประจำทุกๆ 1 เดือน / 2 เดือน / 3 เดือน หรือ 6 เดือน โดยบริการนี้จะเหมาะกับลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากร้าน DragCura เป็นประจำ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องห่วงเรื่องสินค้าหมด และลดภาระไม่ต้องเดินทางไปที่ร้านเพื่อซื้อสินค้าที่ใช้ประจำ


Q : ค่าบริการ Oral Care Year Plan คิดอย่างไร?


A : ขึ้นอยู่กับการสั่งของในระบบ Oral Care Year Plan ของลูกค้า คิดกับความถี่ในการส่ง


[ตัวอย่าง] สั่งแปรงสีฟัน CURAPROX CS 5460 มูลค่า 205 บาท รับทุกๆ 3 เดือนเป็นเวลา 1 ปี ราคาของ Oral Care Year Plan จะอยู่ที่ 205 x 4 = 820 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ไม่มีค่าจัดส่ง โดยลูกค้าสามารถเลือกสินค้าได้ตามความต้องการ และไม่มีขั้นต่ำของมูลค่าสินค้าในการสมัคร


โดยค่าบริการ จะชำระค่าบริการทั้งหมดในครั้งแรกที่สมัคร ขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าและระยะเวลาในการสมัคร


Q : หากต้องการสินค้าเพิ่ม สามารถจัดส่งฟรีในรอบเดียวกันได้หรือไม่


A : สามารถสั่งสินค้าเพิ่ม และให้จัดส่งฟรีในรอบจัดส่งของได้ โดยการแจ้งกับแอดมิน ล่วงหน้า 3 วัน ไม่รวมวันหยุดทำการ เพื่อทำการเพิ่มสินค้าก่อนการจัดส่ง


Q : หากต้องการให้จัดส่งสินค้าก่อนรอบส่ง สามารถทำได้หรือไม่


A : เราสามารถส่งสินค้าให้ก่อนรอบจัดส่งได้ ลูกค้าสามารถแจ้งได้ที่แอดมิน ได้ตามความต้องการ ทั้งนี้ก่อนการจัดส่ง 3 วัน จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปยังลูกค้า ยืนยันวันจัดส่งอีกครั้ง เพื่อความสะดวกในการรับสินค้า


Q : ระบบ Oral Care Year Plan สามารถรับสินค้าที่หน้าร้านได้ไหม


A : ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากระบบ Oral Care Year Plan จะทำการจองสินค้าที่ลูกค้าต้องการไว้ให้เรียบร้อยแล้ว หากไปรับหน้าร้านอาจทำให้มีสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า


Q : สามารถยกเลิกบริการระหว่างการสมัครได้หรือไม่


A : การยกเลิกบริการสามารถทำได้เมื่อครบกำหนด และต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน หากต้องการยกเลิกระหว่างบริการ Oral Care Year Plan ไม่สามารถทำได้ และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าบริการและสินค้า Oral Care Year Plan หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่แอดมินที่ลิงค์นี้ m.me/dragcura หรือโทร 061-998-4249

Related Content

© 2019 DragCura

                             

Call (+66) 61998 4249