ห้องน้ำคุณสะอาดจริงหรือ?

30 November -0001

ใคร ๆ ก็รู้ว่าแปรงสีฟันคือส่วนที่สัมผัสกับช่องปากโดยตรงอย่างน้อย ๆ วันละ 2 ครั้ง และส่วนใหญ่แล้ว เรามักจะเก็บแปรงสีฟันไว้ในห้องน้ำ 


คำถามคือ ในห้องน้ำที่เราล้างสิ่งสกปรกออกจากร่างกาย ห้องน้ำของเราจะสะอาดขนาดไหน? แล้วแปรงสีฟันของเราจะสะอาดจริง ๆ ก่อนใช้ทุกครั้งหรือไม่? 


DragCura Podcast ใน EP นี้จะชวนทุกคนหาคำตอบว่าห้องน้ำเรามีความสะอาดเพียงพอต่อการวางแปรงสีฟันหรือไม่อย่างไร


เข้ารับฟังได้ที่!

https://youtu.be/CVFy-VPpRMcRelated Content

© 2019 DragCura

                             

Call (+66) 61998 4249