หากมีหินปูนเกาะ ควรจะใช้แปรงสีฟันขนแข็ง และใช้ Waterflosser เพื่อทำความสะอาดหินปูน ใช่หรือไม่?

30 November -0001

Q : หากมีหินปูนเกาะ ควรจะใช้แปรงสีฟันขนแข็ง และใช้  Waterflosser เพื่อทำความสะอาดหินปูน ใช่หรือไม่?

A : ไม่ เพราะการเอาหินปูนออกอย่างถูกต้องและปลอดภัย ต้องใช้เครื่องมือทันตแพทย์ และต้องให้ทันตแพทย์เป็นคนรักษาให้เท่านั้น เพราะอาจอันตรายได้ถ้าทำเอง และได้โรคอื่น ๆ เช่นเหงือกร่น แทรกมาเป็นของแถมด้วย


แปรงสีฟันหรือ Water flosser ไม่สามารถเอาหินปูนออกได้  แต่ขจัดเศษอาหารออกจากซอกฟัน ลดการเกิดหินปูนได้ ซึ่งในร้าน DragCura จะมี Water flosser ที่ขอแนะนำของ Zenyum ที่มีความแรงที่เหมาะสม แต่จะแนะนำให้ใช้เพื่อจุดประสงค์การเอาเศษอาหารออกเท่านั้น 


และถ้าเกิดมีหินปูนจะขอแนะนำให้ไปพบทันตแพทย์ เพื่อไปเอาออก จะได้ไม่ประสบปัญหาเหงือกร่น หรือฟันผุนั่นเอง

Related Content

© 2019 DragCura

                             

Call (+66) 61998 4249