ไม่ควรไปขูดหินปูนบ่อย เพราะยิ่งขูดบ่อย เหงือกยิ่งร่นมากขึ้น

30 November -0001

Q : ไม่ควรไปขูดหินปูนบ่อย ยิ่งขูดบ่อย เหงือกยิ่งร่นมากขึ้น

A : ไม่จริง การขูดหินปูนบ่อย ไม่ได้ทำให้เหงือกร่นมากขึ้น หากดำเนินการโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในทางกลับกัน ถ้าไม่ขูดหินปูนเลย จะทำให้เหงือกเราอักเสบ และร่นได้ในที่สุด


การขูดหินปูนบ่อย ไม่ได้ทำให้เหงือกร่นมากขึ้น เพราะทันตแพทย์จะมีความเชี่ยวชาญในการเอาแค่หินปูนออก แต่กลับกันถ้าปล่อยให้หินปูนเกาะต่อไป จะทำให้บริเวณรอบๆ หินปูน อักเสบจนอาจจะลามไปเป็นอาการปริทันต์อักเสบ (สูญเสียเหงือกแบบไม่สามารถเอากลับมาได้) จนสุดท้ายทำให้เหงือกร่นมากกว่าเดิม


เนื่องจากหินปูนมักจะขึ้นบริเวณ ระหว่างฟันและเหงือก จึงขอแนะนำ ให้ใช้ไหมขัดฟันที่ปลอดภัยและไม่ทำร้ายเหงือก drTung’s Smart Floss


Related Content

© 2019 DragCura

                             

Call (+66) 61998 4249