น้ำยาบ้วนปาก ช่วยเอาคราบหินปูนออกได้จริงหรือไม่?

30 November -0001

Q : น้ำยาบ้วนปาก ช่วยเอาคราบหินปูนออกได้จริงหรือไม่?

A :  จริงในบางตัวที่มีส่วนผสม แต่ว่าหินปูนสามารถเอาออกได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยผ่านทันตแพทย์ ซึ่งถ้ามีน้ำยาบ้วนปากที่สามารถเอาหินปูนออกได้ จะเป็นน้ำยาบ้วนปากที่มีฤทธิ์รุนแรงและมีโอกาสในการทำร้ายเนื้อเยื่อในช่องปากได้ด้วย


ในขณะเดียวกัน ต่อให้เป็นคราบพลัคที่เกาะตามฟันก็ตาม ก็ทำความสะอาดคราบพลัค จะมีประสิทธิภาพต่อเมื่อมีการขัดถูเกิดขึ้นด้วย ไม่ใช้แค่ใช้น้ำยาบ้วนปากอย่างเดียวแน่นอน หากต้องแปรงฟันร่วมด้วยนะ


Related Content

© 2019 DragCura

                             

Call (+66) 61998 4249