ถึงบีบเยอะ ก็ไม่ช่วยให้สะอาดขึ้น

รู้ไหมว่าการบีบสีฟันเยอะ ๆ ไม่ช่วยให้ฟันสะอาดขึ้นนะ!

DragCura [BE YOU.]

© 2019 DragCura

                             

Call (+66) 61998 4249