เลือกแปรงสีฟันผิด ชีวิตอาจเปลี่ยนได้

เลือกแปรงสีฟันผิด ชีวิตอาจเปลี่ยนได้

5460 Curaprox DragCura Swiss

หลาย ๆ คนอาจเคยสงสัยว่า ตัวเลข #5460 ในชื่อรุ่นแปรง Curaprox CS 5460 นั้นมีที่มาอย่างไร?

หลาย ๆ คนอาจเคยสงสัยว่า ตัวเลข #5460 ในชื่อรุ่นแปรง Curaprox CS 5460 นั้นมีที่มาอย่างไร?

5460 Curaprox Swiss Toothbrush

เราสามารถใช้แปรงสีฟัน CURAPROX CS 5460 #แบบไม่ซ้ำสี ได้นานถึง 9 ปี!

เราสามารถใช้แปรงสีฟัน CURAPROX CS 5460 #แบบไม่ซ้ำสี ได้นานถึง 9 ปี!

Curaprox DragCura Swiss Toothbrush

© 2019 DragCura

                             

Call (+66) 61998 4249