ยาสีฟัน edel+white สูตร Stop Sensitive

฿ 390.00 ( แลก 200 คะแนน )

ข้อมูลจำเพาะ

- ขนาดบรรจุ 75ml / 93g
- ปกป้องฟันผุด้วยฟลูออไรด์ 1430 ppm
- หยุดการเสียวเหงือกและฟันได้ทันที
- บรรเทาอาการได้ 12 ชั่วโมง
- ใช้กลไลทางชีวภาพ ​​(Biomimetic repair) บรรเทาการเสียวฟัน
- ปราศจากสารเคมีอันตราย
- แบรนด์จากสวิสเซอร์แลนด์

 

ยาสีฟัน Edelwhite สูตร Stop Sensitive

 

รู้ไหมว่าคนในโลกกว่า 40% ต้องทนทรมานกับอาการอ่อนไหวในช่องปาก (เช่นอาการเสียวเหงือกและฟัน) Edelwhite จึงมียาสีฟันสูตรพิเศษที่จดสิทธิบัตรเฉพาะของแบรนด์ ช่วยหยุดการเสียวได้ทันที ไม่ประณีประณอมต่ออาการเสียวฟัน ในขณะเดียวกันยังมีกระบวนการฟื้นฟู ด้วยการซ่อมแซมทางชีวภาพ Biomimetic Repair ของแบรนด์ ที่หาไม่ได้ในยาสีฟันหลอดอื่น ๆ 

 

รู้จัก Biomimetic repair

Biomimetic repair หรือการซ่อมแซมทางชีวภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกฟื้นฟูช่องปากของยาสีฟันสูตร Stop Sensitive ของ Edelwhite โดยมีคำจำกัดความได้ว่า “รูปแบบการสร้างสรรค์ของเทคโนโลยีที่ใช้หรือเลียนแบบธรรมชาติเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้น*” ในเจลสีฟ้านั้น ถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีนี้เพื่อปกป้องและซ่อมแซมฟัน โดยในสูตรนี้ได้ใช้อะพาไทต์ชีวจำลองเพื่อสร้างชั้นเคลือบที่สามารถทนกรดได้ขึ้นรอบๆ ฟัน ซึ่งป้องกันอาการเสียวฟันและฟันผุ STOP Senstitiveจ ะเลียนแบบกระบวนการสร้างแร่ธาตุตามธรรมชาติของฟัน แต่ผลที่ได้คือเร็วกว่า ติดทนนานกว่า และมีประสิทธิภาพมากกว่าสิ่งที่ฟันทำได้เอง

*อ้างอิงจาก Biomimetics: forecasting the future of science, engineering, and medicine by Hwang, J. et al.


 

มาเป็นทีมดีกว่าแน่นอน!
 

แต่แค่การแปรงฟันอย่างเดียว อาจทำความสะอาดช่องปากได้เพียง 70% เท่านั้น ยังเหลือพื้นที่อีก 30% อย่างซอกฟันและลิ้น ที่แปรงสีฟันเข้าทำความสะอาดไม่ถึง

 

นี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมร้าน DragCura ถึงมีมากกว่าแปรงสีฟัน แน่นอนว่าถ้าใช้แปรงร่วมกับไหมขัดฟัน หรือแปรงซอกฟัน ร่วมกันเป็นทีม ฟันของเราสะอาดห่างไกลฟันผุแน่นอน!

© 2019 DragCura

                             

Call (+66) 61998 4249